About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด จัดงานสัมมนา “2019 IBM Software Trend”
          บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “2019 IBM Software Trend” ให้กับกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม The Athenee Hotel Bangkok โดย คุณวรรณี ไชยปัญญา, กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด เป็นตัวแทนในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้  
          บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ IBM อย่างเป็นทางการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ IBM Software Group ซึ่งประกอบไปด้วย Business Analytics, Cloud & Smarter Infrastructure, Collaboration Solutions, Industry Solutions, Information Management, Rational, Security Systems, WebSphere ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านตลาดซอฟต์แวร์ที่ให้บริการโซลูชั่นสำหรับทุกอุตสาหกรรม 
          ภายในงานมีหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับแนวโน้มของ IBM Software Solution ที่มุ่งเน้นในการขยายการตลาดในปี 2019 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณเฟื่องวิชญ์ โสภารัตน์ (IT Specialist Certified L1), คุณเพชรไพฑูรย์ กรุงวงศ์ (Digital Transformation), คุณกัญสุชญา โชติปัณณพร (Advisory Software Sales Specialist), คุณกนกศักดิ์ รัชปัตย์ (IBM Security Technical Sales) และ คุณบริสุทธิ์ โอภาสานนท์ (Business Partner Manager) ซึ่งมีแนวทางเลือก Solutions ให้เหมาะสมกับความต้องการในธุรกิจของลูกค้า เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจที่มีมูลค่า และรองรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค 4.0 อาทิเช่น 
-  Analytics : การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกหลายๆ มุมมองเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจในธุรกิจ
-  Cloud : การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยระบบคลาวด์ซึ่งมี Artificial intelligence (AI) ที่มาพร้อมกับความปลอดภัย
-  IBM Campaign : โซลูชั่นการตลาดชั้นนำ สำหรับการจัดการแคมเปญที่ซับซ้อน การดำเนินการ และการแบ่งกลุ่มผู้เข้ามาเยี่ยมชมอย่างชาญฉลาด
-  Security : ป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ไซเบอร์แบบ real time
-  Watson-IoT: เชื่อมต่อโลกทางกายภาพและโลกดิจิตอลได้อย่างลงตัว โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และ AI
สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณนฤมล เพ็ญสิริวรรณ โทร.02-089-4508
อีเมล์ : narumpen@metroconnect.co.th  เว็บไซต์ : https://www.metroconnect.co.th
……………………………………………………………………………………………………….
IBM Software Trend 2019

           Metro Connect Company Limited (MCC), in cooperation with IBM Thailand Co., Ltd. Held the seminar on "2019 IBM Software Trend" for our Business Partner on Friday 16, 2018 at VA Drawing Room, The Athenee Hotel, Bangkok. Ms. Wannee Chaipanya, Managing Director, Metro Connect Company Limited was the representative of this welcome opening.
           Metro Connect Co., Ltd. has been appointed as the official distributor of IBM products in the IBM Software Group includes Business Analytics, Cloud & Smarter Infrastructure, Collaboration Solutions, Industry Solutions, Information Management, Rational, Security Systems, WebSphere which is one of the leading software solution marketer for all industries.
           The interesting topics during the seminar were the trends of the IBM Software Solutions that focused on expanding the market in 2019 by honor speakers Mr. Fuangwit Sopharat (IT Specialist Certified L1), Mr. Petchpaitoon Krungwong (Digital Transformation),  Ms. Kansutchaya Chotpanaporn (Advisory Software Sales Specialist),    Mr. Kanoksak Ratchapat (IBM Security Technical Sales), and Mr. Borisuth Opasanont (Business Partner Manager) which have solutions to suit the needs of the customer’ business, create valuable benefits and supports rapid-changing businesses in the 4.0 era such as: 
-  Analytics: In-depth analysis of various perspectives to bring information into business decisions.
-  Cloud: Innovative with cloud-based Artificial Intelligence (AI) with high security.
-  IBM Campaign: Leading Marketing Solutions for complex campaign management, action plan, and wisely visitor segmentation.
-  Security: Detect and respond to real-time cyber events.
-  Watson-IoT: Connect the physical and the digital world seamlessly by taking advantage of the data and AI


ภาพข่าวเพิ่มเติม
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com