About us : Log in : Register

forget password?
Metro Archives
กสร. เตือนภัย อย่าหลงเชื่อเพจหลอกให้รับงานไปทำที่บ้าน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนภัยผู้รับงานไปทำที่บ้าน อย่าหลงเชื่อเพจรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดีย แนะให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ว่าจ้างก่อน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียรับสมัครคนแพ็คและคัดแยกสินค้าประเภทกิ๊ฟช็อปโดยให้รับไปทำที่บ้าน โดยผู้จ้างงานแจ้งว่าต้องจ่ายเงินค่ามัดจำอุปกรณ์ตามราคาสินค้าและเมื่อส่งสินค้าที่ผ่านการคัดแยกและแพ็คเสร็จแล้วจะได้ค่าจ้างพร้อมคืนเงินมัดจำ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถูกหลอกลวงจำนวนมากทั้งในลักษณะของ การโอนเงินมัดจำให้แต่ผู้ว่าจ้างหนีหายไปโดยไม่มีงานให้ทำหรือบางรายได้ส่งมอบงานให้แล้วแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน

กสร.จึงขอเตือนให้แรงงานนอกระบบ ผู้รับงานไปทำที่บ้าน และประชาชนทั่วไป ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบแฝงมาในรูปแบบของการจ้างงานที่มีลักษณะงานที่รับไปทำที่บ้าน ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบว่าผู้จ้างงานมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 หรือไม่ เช่น จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านมอบให้แก่ผู้รับงานฯ ไม่เรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายจากผู้รับงาน เป็นต้น

ในส่วนของผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 จะมีโทษปรับตั้งแต่ 1 หมื่นถึง 2 แสนบาท หรือจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี หรือได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าผู้ว่าจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ สอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

ข้อมูลจาก รัฐบาลไทย , it24hrs.com
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com