About us : Log in : Register

forget password?
Metro Archives
Twitter เตรียมทดสอบ Timeline แบบเลือกได้ เรียงทวีตตามเวลาหรือตามความสนใจ

ใครที่ใช้ Twitter ตอนนี้เค้าเตรียมทดสอบหน้าไทม์ไลน์ใหม่ ให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะให้เรียงทวีตตามเวลาหรือโชว์ทวีตที่เราสนใจขึ้นก่อน ช่วยให้เราไม่พลาดเรื่องที่น่าสนใจได้ง่ายขึ้น

เรียกว่าเป็นอีกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Twitter ก็ว่าได้ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบไทม์ไลน์ได้ตามต้องการ ซึ่งปกติแล้วนั้นจะไม่เรียงตามลำดับเวลา โดยอัลกอริทึ่มจะคัดเลือกเรื่องที่คิดว่าเราน่าจะสนใจขึ้นมาโชว์ก่อนซึ่งเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี 2016 แต่นั่นก็อาจจะทำให้เราพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสนใจไปได้เพราะระบบไม่ได้เลือกบางเรื่องมาให้เราเห็นถึงแม้จะมีแท็บ “in case you missed it” ที่ช่วยเลือกเด่นๆมาให้ ทั้งจากคนที่เราไม่ได้กดติดตาม หรือทวีตที่เพื่อนเราชื่นชอบ แต่ก็ยังถือว่าไม่เพียงพอ

ถ้าหากเราเข้าไปที่หน้าการตั้งค่า ปิด “Show the best Tweets first” แล้ว แท็บ “In case you missed it” ก็จะหายไป ส่วนหน้าไทม์ไลน์ก็จะเรียงลำดับทวีตตามช่วงเวลาก่อนหลัง

ใครอยากจะใช้แบบเดิมหรือแบบใหม่นั้นก็เลือกได้ตามความต้องการใช้งานได้เลยค่ะ ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะ ถ้าเลือกแบบเรียงตามลำดับเวลาก็จะรู้ว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อน แต่ถ้าไม่ได้ใช้งานบ่อยๆก็ต้องย้อนกลับไปอ่าน ถ้าเยอะไปอาจทำให้พลาดบางเรื่องไปได้เช่นกัน ส่วนแบบเรียงตามเรื่องเด่นก็จะดีตรงที่คัดเรื่องที่เราน่าจะสนใจมาให้แล้ว สำหรับคนมีเวลาใช้งานไม่นานมากแต่บางประเด็นที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจก้อาจจะถูกมองข้ามไป

Twitter วางแผนที่จะปล่อยการตั้งค่าหน้าไทม์ไลน์ใหม่นี้ในการอัพเดทครั้งต่อๆไป แต่ยังไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาไหน

VIA engadget , dailygizmo
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com