About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
           สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เกือบ 100  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทางธุรกิจในปัจจุบัน เรียนรู้กระบวนการทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการเลือกวิชาสาขา และบริษัทสำหรับสหกิจศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 ในสายงานอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Business Solution Architect กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายความรู้เรื่อง “Digital Transformation”  คณะนักศึกษาและอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-089-4242
.......................................................................
เผยแพร่ข่าวโดย
สุภาพร กิติภัทร์ถาวร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร.02-089-4346
อีเมล์ : supapkit@metrosystems.co.th
www.metrosystems.co.th


ภาพบรรยากาศงาน

........................................................................................
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com