About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ นำคณะนักเรียนและอาจารย์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ(Bromsgrove International School) นำคณะนักเรียนที่กำลังเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหลักสูตรของ GCSE(ICT GCSE) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้รับฟังการบรรยายความรู้ด้านไอทีจาก นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น และ นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น เพื่อให้คณะนักเรียนและอาจารย์ ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-089-4242

.......................................................................

เผยแพร่ข่าวโดย

สุภาพร กิติภัทร์ถาวร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร.02-089-4346

อีเมล์ : supapkit@metrosystems.co.th

www.metrosystems.co.th


 

ภาพบรรยากาศงาน

 
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com