About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งอาจารย์, บุคลากร และ ศิษย์เก่า จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักศึกษาตลอดจนบุคลากรและศิษย์เก่า ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลที่ทันสมัย โดยได้รับเกียรติจาก นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและบรรยายความรู้เรื่องทิศทางเทคโนโลยียุคใหม่ นอกจากนี้ นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น ได้บรรยายความรู้เรื่อง The Next Digital Platform” พร้อมนำคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-089-4242

.......................................................................

เผยแพร่ข่าวโดย

สุภาพร กิติภัทร์ถาวร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร.02-089-4346

อีเมล์ : supapkit@metrosystems.co.th

www.metrosystems.co.th

 

ภาพบรรยากาศงานShop by Selected Brands
presented by metro-oa.com