About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
Microsoft ประกาศเปลี่ยน emoji จากรูปปืนจริงเป็นปืนฉีดน้ำแล้ว

ไมโครซอฟท์ประกาศว่าเตรียมเปลี่ยนอีโมจิ จากรูปปืนจริง มาใช้ปืนฉีดน้ำแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทรายใหญ่ทั้ง แอปเปิล, Twitter และล่าสุดคือกูเกิล ซึ่งเป็นไปตามกระแสเรื่องการครอบครองอาวุธปืนในสหรัฐฯ

ไมโครซอฟท์บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเปลี่ยนอีโมจิรูปปืนดังกล่าว เพื่อให้สะท้อนค่านิยมขององค์กรและเป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ได้มา

ปืนฉีดน้ำของไมโครซอฟท์ ตัวปืนเป็นสีเขียวและมีถังน้ำเป็นสีส้ม รูปทรงคล้ายกับกูเกิล แตกต่างกันตรงสี

ที่มา: The Verge


CR : BLOGNONE
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com