About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำนักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ

     มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมอาจารย์ รวม 77 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนี้ นายมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer และEnterprise Solution Architect กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บรรยายความรู้เรื่องDigital Transformation เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้รับความรู้โดยตรงจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนปรับใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต คณะนักศึกษา ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 สถาบันการศึกษาที่สนใจต้องการเข้าเยี่ยมและรับฟังบรรยายความรู้ด้านไอที สอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-089-4242

..............................................................................................

เผยแพร่ข่าวโดย

สุภาพร กิติภัทร์ถาวร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร.02-089-4346

อีเมล์ : supapkit@metrosystems.co.th

www.metrosystems.co.th

 


ภาพบรรยากาศงาน

   

 

 

 

Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com