About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
มาถึงแล้ว HP Jet Fusion 3D 4200 เครื่องพิมพ์โมเดล 3 มิติ ของ HP       มาถึงแล้ว HP Jet Fusion 3D 4200 เครื่องพิมพ์โมเดล 3 มิติ  ที่มีเทคโนโลยีMulti Jet Function เหนือชั้นด้วยการพิมพ์งานที่มีความรวดเร็ว เครื่องพิมพ์สามมิติสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความละเอียดสูง มีความสามารถในการผลิตงานสามมิติที่มีความละเอียดซับซ้อน เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในการผลิตชิ้นงานต้นแบบ(ตัวอย่างเช่นPrototype , ชิ้นส่วนงานAutomotive-part) รวมไปถึงการผลิตที่ใช้เวลาสั้นๆด้วยประสิทธิภาพที่สูง สามารถสร้างสรรผลงานได้ภายในวันเดียว

Strength

-  มีความเร็วในการพิมพ์งานเร็วกว่ายี่ห้อคู่แข่งอื่นถึง 10 เท่า  

-  กระบวนการการผลิตแบบ Multi Agent อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งให้ความแม่นยำเชิงมิติได้อย่างเยี่ยมยอด ตลอดจนรายละเอียดชิ้นงานที่ประณีต 

-  ลดต้นทุนประกอบการ 

-  ฐานกระบวนการผลิตพร้อมระบบระบายความร้อนจากชิ้นงาน เพื่อปรับปรุงความเร็วและควบคุมระยะเวลาในการผลิตต่อชิ้นงานแบบครบวงจร

-  โหมดการพิมพ์ขั้นสูง และโหมดการพิมพ์ที่สามารถกำหนดได้เอง เพิ่มความยืดหยุ่นในการควบคุมคุณสมบัติเชิงกลไกการใช้งาน  

    ความสวยงาม ความแม่นยำ และความเร็ว

-  สามารถพิมพ์งานได้หลากหลายรูปแบบในปริมาณมากในเวลาเดียวกัน

-  ใช้งานได้ง่ายในหน้าจอแสดงผลที่คอยอัพเดตขั้นตอนการทำงานรวมถึงแจ้งข้อผิดพลาดต่าง ๆ

-  สามารถสร้างโมเดลผ่านโปรแกรมได้โดยตรงด้วยชิ้นงานคุณภาพเหมือนกับในโปรแกรม รวมถึงสามารถตั้งค่าความละเอียดของเนื้องานได้ผ่านโปรแกรมอีกด้วย 


 

เผยแพร่ข่าวโดย

นาย พีรกานต์ สุขมั่น

Marketing Representative

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร.089-217-9389

อีเมล์ : peraksuk@metrosystems.co.th

www.metrosystems.co.th
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com