About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
Ubuntu 17.10 ทำให้ BIOS ของโน้ตบุ๊ก Lenovo, Acer และ Toshiba บางรุ่นเสียหาย, หน้าเว็บปิดการดาวน์โหลดชั่วคราว

มีผู้ใช้โน้ตบุ๊ก Lenovo บางส่วนรายงานว่า เมื่อติดตั้ง Ubuntu 17.10 ลงในโน้ตบุ๊ก จะทำให้ BIOS ของตัวเครื่องได้รับความเสียหาย โดยมีอาการแตกต่างกันออกไปตั้งแต่ไม่สามารถบันทึกการตั้งค่าใน BIOS ได้ ไม่สามารถออกจากหน้าการตั้งค่า BIOS ได้ หรือไม่สามารถบูตจาก USB drive ได้

ทาง Ubuntu เมื่อทราบเรื่องก็ได้มีการปิดการดาวน์โหลดไฟล์ ISO บนหน้าเว็บลงชั่วคราวและประสานกับ Lenovo เพื่อหาสาเหตุของปัญหา โดยจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าสาเหตุมาจากโค้ดใน Linux kernel ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับบัส SPI บนเมนบอร์ด (ซึ่งสามารถติดต่อกับบางส่วนของ BIOS) จึงได้ปิดการทำงานของโค้ดดังกล่าว และเตรียมออกไฟล์ ISO ใหม่ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในเครื่องที่ยังไม่ได้รับผลกระทบ

สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด และยังไม่มีมีวิธีแก้ปัญหาสำหรับเครื่องที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว

ดูรายชื่อรุ่นที่ได้รับผลกระทบ (ซึ่งภายหลังพบว่ากระทบโน้ตบุ๊ก Acer และ Toshiba บางรุ่นด้วย) ได้จากที่มา

ที่มา - Launchpad #1734147OMG Ubuntu


CR : BLOGNONE
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com