About us : Log in : Register

forget password?
Metro Archives
วิธีเปลี่ยนแบบ Font บน PowerPoint ทุกสไลด์ให้เหมือนกัน ไม่ต้องคลิกทีละหน้า
เชื่อว่าหลายท่านคงเคยพิมพ์งานบน PowerPoint ในการคอยลากคลุมข้อความทีละกล่อง แล้วเลือกเปลี่ยน Font ทีละสไลด์ ซึ่งหากใช้ font เดียวกัน แต่อยากจะ เปลี่ยนแบบ font ทุกสไลด์ ก็มีเทคนิคพิเศษที่จะช่วยให้เปลี่ยน Font ทุกหน้าให้เป็น Font เดียวกันในขั้นตอนเดียว.

สมมุติว่า สไลด์นี้ ใช้ Font LilyUPC ทั้ง 3 หน้า หากต้องการ เปลี่ยนแบบ Font ทุกสไลด์เป็น Angsana new โดยทั่วไปคุณก็อาจคุ้นเคยต้องคลิกที่กล่องข้อความแล้วเลือก Font ที่ Angsana UPC ไปทีละสไลด์

powerpoint-replace-fonts-02

แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบ Font นี้ทุกหน้าสไลด์ จาก Lily UPC มาเป็น Angsana new ทั้งหมดละก็ง่ายๆ ไปที่แถบเครื่องมือ แท็บ Home เลือกที่ไอคอนสามเหลี่ยมของปุ่ม Replace เลือก Replace Fonts ดังรูป

powerpoint-replace-fonts-03

  • เลือกแบบอักษรที่ต้องการเปลี่ยน (Replace )ในตัวอย่างนี้เลือก Lily UPC 
  • คราวนี้ในส่วน With ให้เลือกว่า เปลี่ยนเป็นแบบ font อะไร ในตัวอย่างนี้เลือก Angsana New เพื่อต้องการให้แบบอักษรที่เคยใช้แบบ Lily UPC ให้เปลี่ยนมาเป็น Angsana New ทุกสไลด์
  • เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Replace 

เท่านี้ก็เรียบร้อย ทุกสไลด์ที่มีแบบ font ที่เลือก Lily UPC ก็ถูกเปลี่ยนแบบ Font มาเป็น Angsana New ทุกหน้าแล้ว


CR : IT24Hrs
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com