About us : Log in : Register

forget password?
Metro Archives
IBM โชว์เหนือใช้ AI ตรวจแนวโน้มอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น
IBM โชว์เหนือใช้ AI มาช่วยตรวจผลทดสอบเลือด วิเคราะห์อาการป่วยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น ก่อนที่อาการจะเริ่มแสดงออกมา

ทางวงการแพทย์ก็พยายามสรรหาวิธีใหม่ๆมาช่วยรักษาอัลไซเมอร์แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผล แต่จากการวิจัยของ IBM แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการรักษาโรคนี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในวงการแพทย์

นักวิจัยจาก IBM ได้ใช้ความสามารถของ machine learningในการตรวจจับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biological marker) ที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ นั่นก็คือ โปรตีนเป็ปไทด์ที่มีชื่อว่า amyloid-beta ผ่านวิธีง่ายๆอย่างการทดสอบเลือด ผลก็คือสามารถตรวจจับความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เร็วกว่าการสแกนสมองตั้งแต่อาการจะแสดงออกมา ส่งผลให้ทางแพทย์ดูแลคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น

จากการศึกษาพบว่าน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (spinal fluid) จะเริ่มเปลี่ยนแปลงหลังจากอาการของโรคเริ่มแสดงออกมา โดยคนที่เป็นอัลไซเมอร์จะมีเป็ปไทด์มากขึ้น 2.5 เท่า แต่การนำน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังมาทดสอบนั้นค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง และยังไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับโรคใระยะเริ่มต้น

ทาง IBM นำ AI มาช่วยในระบุโปรตีนชนิดนี้ในเลือดเพื่อทำนายแนวโน้มของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะทาง

ในขณะที่การทดสอบน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังนั้นจะมีความแม่นยำมากกว่า ซึ่งทาง IBM เชื่อว่าการทดสอบเลือดเพื่อทำนายอาการของอัลไซเมอร์นั้นมีวามแม่นยำถึง 77% แต่การทดสอบแบบนี้ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น แต่ในอนาคตอาจจะนำไปสู่การรักษาวิธีใหม่ๆได้ รวมถึงทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจโรคนี้มากขึ้น

VIA engadget , dailygizmo
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com