About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
การพิมพ์ 3 มิติ ลดต้นทุนการผลิตของแม่พิมพ์ต้นแบบ

บริษัท Schneider Electric ยักษ์ใหญ่สัญชาติฝรั่งเศส กำลังทำให้แนวคิดโรงงานแห่งอนาคตเป็นไปได้จริง โดยการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ในกระบวนการผลิตของบริษัททั้งหมด วิธีนี้ส่งผลให้บริษัทลดต้นทุนของการผลิตแผ่นโครงแม่พิมพ์แบบฉีดขึ้นรูปที่ใช้สำหรับการออกแบบต้นแบบได้สูงถึง 90%


อุปกรณ์นำพิมพ์ 3 มิติ (3D-PrintedJig) ถูกผลิตโดยการใช้ Stratasys Object Connex 3D Printer ช่วยให้การทดสอบการทำงาน และการทวนแบบที่จำเป็นในสายการผลิตทำได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทข้ามชาติสัญชาติฝรั่งเศส Schneider Electric SE คือ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ในด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า การบริหารจัดการระบบอัตโนมัติ และการผลิตอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการบริหารจัดการด้านพลังงาน ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 160,000 คน ให้บริการลูกค้าใน 100 ประเทศทั่วโลก โดยการให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการด้านพลังงานของพวกเขา เพื่อให้มีความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

ด้วยการยกระดับศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางของการนำเสนอโครงการคุณค่า จนถึงลักษณะพื้นฐานทางด้านสังคมของบริษัททำให้ Schneider Electric มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาหนทางของการปรับปรุงกระบวนการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และอีกทั้งเพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ ของ Stratasys ในกระบวนการผลิตทั้งหมดของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Grenoble ประเทศฝรั่งเศส นับเป็นที่แรกในการใช้เทคโนโลยีมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาในการสร้างแบบจำลองสำหรับโซลูชั่นใหม่ๆ

โดยแท้จริงแล้ว การดำเนินการดังกล่าวเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีที่ในปัจจุบัน Schneider Electric ใช้ทำงานร่วมกันระหว่าง Stratasys Polyjet และโซลูชั่นการพิมพ์ 3 มิติ FDM ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และอุตสาหกรรม โดยประกอบไปด้วยแอปพลิเคชันจำนวนมาก เช่น การทำแม่พิมพ์แบบฉีดขึ้นรูป และงานในสายการประกอบ การออกแบบ และการผลิตที่ดำเนินการผ่านแผนกต้นแบบภายในของบริษัท และห้องปฏิบัติการแบบเปิดซึ่งการต่อยอดของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ นี้ยังช่วยเติมเต็มวิสัยทัศน์ของบริษัทในการสร้างโรงงานแห่งอนาคต

การผสมผสานระหว่างการประหยัดเงินได้อย่างมหาศาลกับขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีมากขึ้นสามารถเป็นไปได้โดยการใช้การพิมพ์ 3 มิติของ Stratasys ในกระบวนการ ซึ่งถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งหมดของบริษัท และลดระยะเวลาในการปล่อยสินค้าสู่ตลาดในพื้นที่เป้าหมายหลักลงได้เป็นอย่างดี

“ปีนี้ Schneider จะออกโซลูชั่นใหม่ประมาณ 400 โซลูชั่น ซึ่งเรียกได้ว่าเกิน 1 โซลูชั่นต่อวัน” Sylvain Give รองประธานด้านการเปลี่ยนรูปแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรม GSC ของ Schneider Electric กล่าว “ดังนั้น มันเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราต้องปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราลดระยะเวลาในการออกสินค้าสู่ตลาด”

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Stratasys
Schneider Electric ใช้ประโยชน์จากความสามารถของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Stratasys สำหรับการทำต้นแบบ และแอปพลิเคชันการผลิตต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนและระยะเวลาของการผลิต

การออกแบบที่มีประสิทธิภาพ และวิศวกรรมของงานในสายการประกอบ

ข้อด้อยเพียงหนึ่งเดียวของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติของ Stratasys ซึ่งลดทอนประโยชน์ด้านประสิทธิภาพที่ได้รับ คือ การผลิตแผ่นโครงแม่พิมพ์แบบฉีดขึ้นรูปเพื่อพิมพ์ชิ้นส่วนเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทสามารถลดต้นทุนของการผลิตแผ่นโครงแม่พิมพ์แบบฉีดขึ้นรูปสำหรับการออกแบบต้นแบบได้เพียงแค่ 100 ปอนด์ เมื่อเปรียบเทียบกับ 1,000 ปอนด์ ของการผลิตชิ้นส่วนแบบเดียวกันด้วยอะลูมิเนียม

“พวกเรากำลังเล็งเห็นการประหยัดต้นทุนได้อย่างมหาศาลจากการพิมพ์ 3 มิติในแม่พิมพ์แบบฉีดขึ้นรูป แต่เหนืออื่นใดพวกเรายังสามารถลดระยะเวลาในการผลิตอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น พวกเรากำลังมองไปที่การชนะแบบ win-win อยู่ตลอดเวลา” Sylvain อธิบาย “การผลิตแม่พิมพ์ต้นแบบในอะลูมิเนียมจำเป็นในบางกรณีระยะเวลาในการรอคอยอาจนานถึง 2 เดือน แต่ถ้าใช้โซลูชั่นการพิมพ์ 3 มิติของ Stratys กระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสัปดาห์เดียว” Sylvainเสริมว่า “ประหยัดไปได้ประมาณ 90% อีกเช่นกัน ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นใดสามารถทำได้”

ประโยชน์เหล่านี้ยังขยายไปสู่การออกแบบทางเครื่องกลและแผนกวิศวกรรมของ Schneider Electric อีกด้วย ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกระบวนการผลิตของการประกอบเครื่องมือควบคุม และปรับเปลี่ยนสำหรับขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่นี่ บริษัทได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งจากวัสดุ FDM (ได้แก่ เทอร์โมพลาสติก โพลีคาร์บอเนต) และวัสดุโพลีเจ็ท (เช่น ดิจิทัล ABS ที่มีความแม่นยำสูง) เพื่อผลิตอุปกรณ์นำเจาะ และจับงานต้นแบบเพื่อตรวจสอบด้านสรีรศาสตร์และการทำงานของเครื่องมือประกอบสุดท้าย เครื่องมือดังกล่าวมีขอบเขตที่หลากหลาย เช่น ส่วนต่อเชื่อมเครื่องมือเครื่องมือเชื่อม เครื่องมือควบคุมการเคลื่อนย้ายอิเล็กโทรแมกเนติก และเครื่องมือต่อเชื่อมการประกอบแผงวงจรการพิมพ

เครื่องพิมพ์ 3 มิติจาก Schneider กับการสร้างผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ในอนาคตอันใกล้

การใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อออกแบบและปรับปรุงด้านวิศวกรรมของสายการประกอบจะช่วยประหยัดเวลาสำหรับบริษัทในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน โดยมี Connex ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่รองรับหลากหลายวัตถุดิบจาก Harnessing Stratasys มี Yann Sittarame ผู้จัดการแผนกและเพื่อนร่วมทีมสามารถทำการผลิตเครื่องมือต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตตัวใหม่ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ในอดีตอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ในการสร้างเครื่องมือชิ้นเดียวกันจากเครื่อง CNC ซึ่งสามารถประหยัดเวลาลงไปได้ถึง 70%

“เทคโนโลยีนี้ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของเราและวิธีคิดสำหรับการทำสิ่งต่างๆ ในอนาคต” Yann อธิบาย “เมื่อมองไปข้างหน้า เราวางแผนในการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานซึ่งเหมาะกับความแม่นยำและทนทานจากกระบวนการพิมพ์ 3 มิติของเราอย่างหาที่เปรียบไม่ได้”

แม่พิมพ์แบบฉีดขึ้นรูปที่ถูกพิมพ์ด้วยการพิมพ์ 3 มิติ
แม่พิมพ์แบบฉีดขึ้นรูปที่ถูกพิมพ์ด้วยการพิมพ์ 3 มิติ และชิ้นงานที่ได้ถูกผลิตด้วย Stratasys Connex 3D Printer การใช้การพิมพ์ 3 มิติ Schneider Electric เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพในการประหยัดต้นทุน และเวลาได้สูงถึง 90%

ในตอนนี้บริษัทได้ดำเนินการตามแนวคิดของ Sylvain Gire เพื่อสนับสนุนโซลูชั่นจากการทำงานของ Stratasys เพื่อพัฒนากระบวนการใช้เครื่องมือที่มีศักยภาพดีกว่าสำหรับการผลิตจำนวนไม่มากนักในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกเหนือจากนี้ สำหรับการไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดสำหรับโรงงานแห่งอนาคต Schneider Electric วางแผนที่จะสำรวจโอกาสของการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Stratasys สำหรับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้ เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่ หรือการผลิตที่ต้องการปริมาณไม่มากนัก


Ref:mmthailand
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com