About us : Log in : Register

forget password?
Metro Archives
ฝุ่นพิษ Pm2.5 ไทยติดอันดับไหนของโลก เช็คได้ที่แอปนี้

ประเทศไทยกำลังเผชิญฝุ่นพิษ PM 2.5  โดยเฉพาะกรุงเทพ ได้ไต่อันดับอากาศแย่ติดต top 10 ของโลก โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  ณ กรุงเทพฯ ของไทย ที่ค่าคุณภาพอากาศอยู่ที่ 169 ติดอันดับ 4 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับอากาศยอดแย่สูงที่สุดเท่าที่เคยการจัดอันดับมา

โดยสามารถตรวจสอบเช๋คคุณภาพอากาศ Air Quality Index ได้ที่ bit.ly/2QMVNPj หรือผ่านแอป Airvisual บน iOS และ Android แล้วเลือกที่แท็บที่ 4 “ข่าวสารและอันดับ” จะเห็นการจัดอันดับคุณภาพอากาศแบบ Realtime  

หากมีค่าอากาศที่ขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้ แนะนำไม่ควรออกนอกสถานที่โดยไม่จำเป็น หรือถ้าต้องออก ก็จำเป็นต้องมีเครื่องป้องกันตัว อย่างหน้ากาก N95 สวมใส่ไว้ อย่าสูดดม ฝุ่นพิษ PM2.5 เข้าไปในร่างกาย

Cr: it24hrs.com
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com