About us : Log in : Register

forget password?
Metro News
หุ่นยนต์ 3 มิติจำลองการเดินของสัตว์ดึกดำบรรณ์อายุ 290 ล้านปี

Jan 22, 2019 | By Cameron

                

 ประมาณ350 ล้านปีที่แล้วสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้ก่อกำเนิดขึ้นมาใช้ชีวิตบนดิน และ 400 ล้านปีต่อมาก็ได้ก่อกำเนิดสัตว์บกอย่างแท้จริง วิวัฒนาการมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีกจนถึงปัจจุบัน ซากฟอสซิลที่ขุดขึ้นมาจากเหมือง Bromacker ของเยอรมนีตอนกลางในปี 2000 นั้นถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ก่อนวิวัฒนาการจนสามารถขึ้นมาใช้ชีวิตบนดินโดยสมบุรณ์ได้ ฟอสซิลอายุ 290 ล้านปีนั้นถูกเรียกว่า Orabates Pabst  John Nyakatura นักชีววิทยาวิวัฒนาการที่ Humboldt University ในกรุงเบอร์ลิน เขาใช้เวลาสามปีในการศึกษาซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า ความสวยงาม และความน่าสนใจในกระดูกของมัน  และที่สำคัญเพราะมันคือต้นแบบของชีวิต  ซากดึกดำบรรพ์จากยุคนั้นถือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นและนำไปสู่วิวัฒนาการการกลายพันธ์ และการแตกแขนงออกเป็นสายพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสปีซี่  มีทฤษฏีหนึ่งที่ว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำช่วงต้นนั้น ก่อนมันมีสี่ขา มันเคลื่อนที่โดยการเลื้อยไปมา ด้วยท้องของมัน เคลื่อนที่เหมือนการว่ายน้ำเป็นล้าน ๆ ปี ก่อนวิวัฒนาการเดินด้วยขา  แต่ Nyakatura ไม่ได้คิดเช่นนั้น เขาจึงร่วมมือกับ Kamilo Melo ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐสวิสในโลซานเพื่อพิสุจน์ทฤษฎีนี้ พวกเขาได้สร้างแบบจำลองกระดูก 3 มิติ และใช้มอเตอร์ จำลองการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ สร้างขึ้นด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้น ถูกเรียกว่า  OroBOT

 เพราะรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตในฟอสซีลที่ถูกเก็บรักษาไว้นั้น นักวิจัยสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทาง ในการเปรียบเทียบปัจจัยการเดินของมัน พบว่าท่วงท่าการเคลื่อนไหวของมันสมดุล ตั้งตรง ล้ำหน้ากว่าสิ่งที่เคยมีมาก่อน “ มันเดินตรงไปอย่างสวยงาม ไม่ได้เลื้อยด้วยท้องหรือหาง”  Melo กล่าวไว้

 


  Thomas Holtz นักบรรพชีวินวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย Maryland ผู้ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการศึกษากล่าวว่าการวิจัยชี้ให้เห็นว่า“ ท่าทางการเดินสมบุรณ์กว่าที่เราจินตนาการไว้ไว้มาก” แม้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ไม่ใช่เครื่องย้อนเวลา แต่มันช่วยให้เรามองเห็นอดีตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

cr.3DERS
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com