เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง